โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมติว O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การจัดกิจกรรมติว O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และเพื่อให้นักเรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-Net) สูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,11:34   อ่าน 421 ครั้ง