โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายสนิท โคตะระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เขาฉกรรจ์วิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ได้มอบเงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ซึ่งมีผู้ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน ๔๓ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ อาคารนวมินทร์ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2565,22:05   อ่าน 93 ครั้ง