โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,17:23   อ่าน 34 ครั้ง