โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมนักเรียนรับทุนร่วมจิตต์ฯ นำโดย นางธิดารัตน์ โสภณ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะนายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา เข้าตรวจเยี่ยม เด็กหญิงอภิญญา กองนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,12:05   อ่าน 22 ครั้ง