โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามผลการเรียน
ตามที่เกิดการแพร่ระบาดขโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVOD -19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยาขอให้นักเรียนติดต่อทราบผลการเรียนได้ที่ครูที่ปรึกษา โดยช่องทางการติดต่อ Line Facebook (inbox) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 ถ้ามีผลการเรียนติด 0 , ร , มส ให้มาดำเนินการแก้ไขผลการเรียนในวันเปิดเทอม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มาดำเนินการสอบแก้ตัว  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,10:18   อ่าน 75 ครั้ง