โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดพ่นยุง
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ส่งทีมงานคุณภาพจากกองช่าง มาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณแหล่งเรียนรู้ บ้านพักครู อาคารเรียนและบริเวณต่างๆของโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดกับครูและนักเรียน โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา นำโดย นางสาวสุนิษา สาลีพวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยาและคณะครู นักเรียน ขอขอบคุณ กองช่าง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,17:44   อ่าน 107 ครั้ง