โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ม.๓
โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ม.๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นำโดยนายสนิท โคตะระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ได้มอบหมายให้นางสุวิมล สว่างสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมการติวออนไลน์ GAT/PAT ๙ วิชาสามัญในโครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ม.๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2565,12:52   อ่าน 171 ครั้ง