โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
ยินดีต้อนรับ
นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ด้วยความยินดียิ่ง❤            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565,20:44   อ่าน 184 ครั้ง