โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 1 ชั้น ไปจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการสู่โลกกว้าง (ทัศ (อ่าน 5) 04 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการสู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพ (อ่าน 3) 04 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 2) 21 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกคร (อ่าน 10) 25 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 22) 14 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 14 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติของ องค์กรปกครอง (อ่าน 21) 14 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถแบบหกล้อ ทะเบียน 40-0046 สก โดยวิธีเฉ (อ่าน 19) 07 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 24) 07 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุการเกษตร พันธุ์พืชพันธุ์ไม้ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียน ภายในโรงเ (อ่าน 17) 07 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธี (อ่าน 28) 26 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บง-9978 สระแก้ว โดยวิธีเฉ (อ่าน 42) 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 42) 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 31) 04 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 32) 26 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถตู้ ทะเบียน นข 2166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 33) 26 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์แบบ 6 ล้อ ทะเบียน 40-0046 สระแก้ว โด (อ่าน 54) 22 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 42) 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บง-9978 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 55) 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถทะเบียน บง-9978 สระแก้ว จำนวน 2 รายการ (อ่าน 43) 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 50) 20 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 44) 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 36) 04 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 60) 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 46) 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 50) 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 52) 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 37) 28 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 66) 28 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเพาะเจาะจง (อ่าน 82) 27 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (อ่าน 68) 27 มี.ค. 61
จัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 111) 21 ธ.ค. 60