โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานตรวจสอบซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ระบบ IP Camera จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 40-0042 สระแก้ว จำนวน 7 รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือห้องสมุด จำนวน 216 รายการ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 99 รายการ โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 34 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตามโครงการพัฒนาสื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ ตามโครงการส่งเสริมเจตคติที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64