โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดพ่นยุง
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
วรสารร่มไทร 62
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนตามห้อง
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ระบบรับสมัครนักเรียออนไลน์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63
แจ้งเลื่อนการรับสมัคร
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
การติดตามผลการเรียน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตู หน้าต่างห้องเรียนและห้องสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตาม
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ ตามโครงการร้อยใจสานสัมพันธ์ (ปัจฉิมนิเทศ)
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ตามโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธี
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่ออิเ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรีย
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนกิจกรรมลูกเสือเน
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้เสนอการชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวน 11 รายการ ตามโคร
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63