โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2  ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
การนำเสนอชุดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher tool kits (ttk) โครงการการประกวด ttk pitching
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา กล่าวแนะนำตัวเอง
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ยินดีต้อนรับ นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว) ณ อาคารโดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ม.๓
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมเจตคติที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ ตามโครงการพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ ตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นกระบวนการฝึกทักษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64