โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเย็นจิตร บุญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:32  อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เซิ้งสราญเก็บชมพู่หวานอำเภอคลองหาดโดยใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.78 KB

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:32   อ่าน 13 ครั้ง