โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา อบจ.สระแก้ว
141 หมู่2   ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ 037247896
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล สว่างสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0814814454
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,11:14  อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงาน/นวัตกรรม ครูสุวิมล
รายละเอียดผลงาน
https://anyflip.com/center/bookcases/manage-bookcase.php?ln=cehiz
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,11:14   อ่าน 7 ครั้ง